CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Nam Benz, nếu có lỗi xảy ra khách hàng vui lòng liên hệ hệ thống để được hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết. Dưới đây là những điều khoản bảo hành theo quy định của Nam Benz.

ĐIỀU 1: CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH CHUNG

Nam Benz có trách nhiệm bảo hành đối với các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất và những dịch vụ có lỗi đến từ công tác kỹ thuật của kỹ thuật viên trong quá trình thao tác.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN BẢO HÀNH

– Thời gian bảo hành sẽ được áp dụng khác nhau đối với các sản phẩm và dịch vụ tại hệ thống.

– Đối với phụ kiện, hạn sử dụng sẽ được in trực tiếp trên bao bì.

– Đối với các dịch vụ, khách hàng sẽ được kỹ thuật viên tư vấn về thời gian bảo hành áp dụng từ ngày sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

– Phụ kiện  phải được bảo quản theo “hướng dẫn bảo quản hàng hóa” của nhà sản xuất in trên sản phẩm tương ứng.

– Đối với các dịch vụ chăm sóc, nâng cấp xe, khách hàng cần làm theo hướng dẫn sử dụng và bảo quản của kỹ thuật viên để được áp dụng bảo hành.

– Áp dụng đối với các phụ kiện, dịch vụ trong thời gian bảo hành theo quy định tại Điều 2.

ĐIỀU 4: NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

– Hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn…

– Hư hỏng do quá trình sử dụng và bảo quản không đúng quy cách và hướng dẫn của nhà sản xuất.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ BẢO HÀNH

– Trong thời gian bảo hành, Nam Benz có nghĩa vụ thay thế, sửa chữa mọi khiếm khuyết, sai sót của sản phẩm, dịch vụ, chi phí khắc phục sẽ do hệ thống chịu trách nhiệm.

– Nam Benz có quyền hạn từ chối bảo hành đối với các sự cố lỗi, hư hỏng do người dùng gây ra trong quá trình sử dụng.